Meny

Det vi står för

Långsiktighet

Långsiktighet är en förutsättning för att skapa bra kvalitet för de människor vi hjälper och för de som jobbar med oss. ”Rom byggdes inte på en dag”.

Utveckling

Viljan att utvecklas, skapa förbättring och tillväxt är något vi är besjälade av. Vi tror det finns stora möjligheter att utveckla vården och omsorgen genom bättre arbetssätt och teknikutveckling. Tillväxt skapar möjligheter för människor att utvecklas och trivas i sin vardag.

Öppenhet

För oss är öppenhet kring våra verksamheter en självklarhet och vi står för det vi gör. Öppenhet är en förutsättning för att kunna lösa problem och driva utvecklingen framåt.

Trygghet

Vi är en resursstark partner som hjälper till att skapa trygghet i våra verksamheter. Med en ekonomi och kvalitet i balans kan dessa göra investeringar för framtiden.