Meny

Behöver du rapportera ett ärende?

För Atviva är det viktigt med en öppen företagskultur och hög etik och moral.

Vi har därför en extern partner för att säkerställa att du som anställd anonymt kan rapportera misstänkta missförhållanden, oegentligheter eller grova överträdelser.

Till Whistleblower